پرتال خبری تحلیلی شهرستان آران و بیدگل

عیدقربان، جشن رهایی ازاسارت نفس وشکوفایی ایمان ویقین ،عیدسرسپردگی وبندگی ، عیدنزدیک شدن دلها به قرب الهی برهمه مسلمانان مبارک باد .      
فوتبال آران وبیدگل
نويسنده: احمد زارع مقدم آرانی -ابوالقاسم معینی آرانی
ناشر: انتشارات مرنجاب
تاريخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۴/۰۴
قطع:
تعداد صفحات: ۴۷۰