امام زمان (عج): براى تعجیل ظهور من ، در هر موقعیّت مناسبى ، بسیار دعا کنید که در آن فرج و حلّ مشکلات شما خواهد بود.      
کتابخانه عمومی شهرستان آران و بیدگل
کتابخانه عمومی شهرستان آران و بیدگل
تقدیرنامه رئیس کتابخانه عمومی شهرستان آران و بیدگل به پرتال خبری ای بی نیوز
ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل
ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل
تقدیرنامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل به پرتال خبری ای بی نیوز
اداره آموزش و پرورش آران و بیدگل
اداره آموزش و پرورش آران و بیدگل
تقدیرنامه رئیس آموزش و پرورش آران و بیدگل به پرتال خبری ای بی نیوز/1396
شهرداری ابوزیدآباد
شهرداری ابوزیدآباد
تقدیرنامه شهردار ابوزیدآباد به پرتال خبری ای بی نیوز
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل
تقدیرنامه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل به پرتال خبری ای بی نیوز
فرمانداری آران و بیدگل
فرمانداری آران و بیدگل
تقدیرنامه سرپرست فرمانداری آران و بیدگل به پرتال خبری ای بی نیوز/سال 1393
سازمان نظام مهندسی ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان
تقدیرنامه مسئول دفتر نظام مهندسی به پرتال خبری ای بی نیوز
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
تقدیرنامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به پرتال خبری ای بی نیوز
گروه 840 موشکی شهید کبریایی نزاجا
گروه 840 موشکی شهید کبریایی نزاجا
تقدیرنامه فرمانده گروه 840 موشکی شهید کبریایی نزاجا به پرتال خبری ای بی نیوز/سال 1393
نیروی انتظامی شهرستان آران و بیدگل
نیروی انتظامی شهرستان آران و بیدگل
تقدیرنامه فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل به پرتال خبری ای بی نیوز/سال 1395
مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای آران و بیدگل
مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای آران و بیدگل
تقدیرنامه رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای آران و بیدگل به پرتال خبری ای بی نیوز/سال 1395
گروه 840 موشکی شهید کبریایی نزاجا
گروه 840 موشکی شهید کبریایی نزاجا
تقدیرنامه فرمانده گروه 840 موشکی شهید کبریایی نزاجا به پرتال خبری ای بی نیوز
تقدیرنامه روز خبرنگار
تقدیرنامه روز خبرنگار
تقدیرنامه 17 مردادماه، روز خبرنگار/سال 1396
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل
تقدیرنامه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل به پرتال خبری ای بی نیوز
شرکت امور آب و فاضلاب آران و بیدگل
شرکت امور آب و فاضلاب آران و بیدگل
تقدیرنامه رئیس امور آب و فاضلاب آران و بیدگل به پرتال خبری ای بی نیوز/سال 1393
صفحه  از ۲