ضمن عذرخواهی از تمام کاربران محترم ، پایان کار پرتال خبری آران و بیدگل اعلام و از این تاریخ بروزرسانی نمی گردد.      
مهمترین اخبار:
حرم مطهر حضرت محمدهلال بن علی(ع)
حرم مطهر حضرت محمدهلال بن علی(ع)
تقدیرنامه مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت محمدهلال بن علی(ع) آران و بیدگل به پرتال خبری ای بی نیوز