مهمترین اخبار:
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی آران و بیدگل
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی آران و بیدگل
تقدیرنامه رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی آران و بیدگل به پرتال خبری ای بی نیوز
آخرین اخبار