امام زمان (عج): براى تعجیل ظهور من ، در هر موقعیّت مناسبى ، بسیار دعا کنید که در آن فرج و حلّ مشکلات شما خواهد بود.      
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی آران و بیدگل
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی آران و بیدگل
تقدیرنامه رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی آران و بیدگل به پرتال خبری ای بی نیوز