امام زمان (عج): براى تعجیل ظهور من ، در هر موقعیّت مناسبى ، بسیار دعا کنید که در آن فرج و حلّ مشکلات شما خواهد بود.      
برنامه بازیهای فینال و رده بندی جام جهانی
جام جهانی
برنامه بازیهای فینال و رده بندی جام جهانی
تیم های صعودکننده به فینال جام جهانی 2018 روسیه برای کسب عنوان قهرمانی و تیم های بازنده مرحله نیمه نهایی برای کسب مقام سومی طبق این برنامه با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
برنامه بازیهای مرحله نیمه نهایی جام جهانی
جام جهانی
برنامه بازیهای مرحله نیمه نهایی جام جهانی
تیم های صعودکننده به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2018 روسیه طبق این برنامه با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
برنامه بازیهای مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی
جام جهانی
برنامه بازیهای مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی
تیم های صعودکننده به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2018 روسیه طبق این برنامه با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
برنامه بازیهای مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی
جام جهانی
برنامه بازیهای مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی
تیم های صعودکننده به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2018 روسیه طبق این برنامه با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه H
جام جهانی 2018 روسیه
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه H
علاقه مندان میتوانند برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه H را مشاهده کنند.
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه G
جام جهانی 2018 روسیه
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه G
علاقه مندان میتوانند برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه G را مشاهده کنند.
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه F
جام جهانی 2018 روسیه
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه F
علاقه مندان میتوانند برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه F را مشاهده کنند.
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه E
جام جهانی 2018 روسیه
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه E
علاقه مندان میتوانند برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه E را مشاهده کنند.
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه D
جام جهانی 2018 روسیه
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه D
علاقه مندان میتوانند برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه D را مشاهده کنند.
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه C
جام جهانی 2018 روسیه
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه C
علاقه مندان میتوانند برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه C را مشاهده کنند.
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه B
جام جهانی 2018 روسیه
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه B
علاقه مندان میتوانند برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه B را مشاهده کنند.
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه A
جام جهانی 2018 روسیه
برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه A
علاقه مندان میتوانند برنامه مسابقات جام جهانی 2018 روسیه گروه A را مشاهده کنند.