امام زمان (عج): هیچ چیزى و عملى همانند نماز ، بینى شیطان را به خاک ذلّت نمى مالد و او را ذلیل نمى کند.      
خلاصه و تحلیل بازیهای رده بندی و فینال جام جهانی
جام جهانی
خلاصه و تحلیل بازیهای رده بندی و فینال جام جهانی
جام جهانی به پایان رسید و تیم های اول تا سوم این جام هم مشخص شدند. همچنین بهترین بازیکن های جام نیز جوایز خود را دریافت کردند.
نتایج و تحلیل دو بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی
جام جهانی
نتایج و تحلیل دو بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی
بازیهای مرحله نیمه نهایی جام جهانی هم به سرانجام رسید و تیم ها حریفان خود را در فینال و رده بندی شناختند.
تحلیل و نتایج مرحله یک چهارم جام جهانی روسیه
جام جهانی
تحلیل و نتایج مرحله یک چهارم جام جهانی روسیه
چهار بازی مرحله یک چهارم جام جهانی هم به سرانجام رسید و تیم ها حریفان خود را در مرحله نیمه نهایی شناختند.
نتایج و تحلیل چهار بازی دوم مرحله یک هشتم جام جهانی
جام جهانی
نتایج و تحلیل چهار بازی دوم مرحله یک هشتم جام جهانی
چهار بازی دوم مرحله یک هشتم جام جهانی هم به سرانجام رسید و تیم ها حریفان خود را در مرحله یک چهارم شناختند.
نتایج و تحلیل چهار بازی اول مرحله یک هشتم جام جهانی
جام جهانی
نتایج و تحلیل چهار بازی اول مرحله یک هشتم جام جهانی
در چهار بازی اول مرحله یک هشتم اتفاقات جالب توجهی رخ داد. ستاره های جام جهانی کمتر از نصف شدند.
جدول گروه E جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
جام جهانی
جدول گروه E جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
بعد از پایان بازیهای مرحله گروهی ، جدول گروه E جام جهانی به شرح زیر است.
جدول گروه H جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
جام جهانی
جدول گروه H جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
بعد از پایان بازیهای مرحله گروهی ، جدول گروه H جام جهانی به شرح زیر است.
جدول گروه D جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
جام جهانی
جدول گروه D جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
بعد از پایان بازیهای مرحله گروهی ، جدول گروه D جام جهانی به شرح زیر است.
جدول گروه C جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
جام جهانی
جدول گروه C جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
بعد از پایان بازیهای مرحله گروهی ، جدول گروه C جام جهانی به شرح زیر است.
جدول گروه G جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
جام جهانی
جدول گروه G جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
بعد از پایان بازیهای مرحله گروهی ، جدول گروه G جام جهانی به شرح زیر است.
جدول گروه F جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
جام جهانی
جدول گروه F جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
بعد از پایان بازیهای مرحله گروهی ، جدول گروه F جام جهانی به شرح زیر است.
جدول گروه B جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
جام جهانی
جدول گروه B جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
بعد از پایان بازیهای مرحله گروهی، جدول گروه B جام جهانی به شرح زیر است.
جدول گروه A جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
جام جهانی
جدول گروه A جام جهانی در پایان بازیهای مرحله گروهی
بعد از پایان بازیهای مرحله گروهی ، جدول گروه A جام جهانی به شرح زیر است.
آخرین اخبار