امام زمان (عج): براى تعجیل ظهور من ، در هر موقعیّت مناسبى ، بسیار دعا کنید که در آن فرج و حلّ مشکلات شما خواهد بود.      
هنرمندان آران و بیدگل
ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
ارباب میرزا فلاح آرانی، محمدرضا
اعتمادی بیدگلی، علیرضا
امینی یان آرانی، محسن
امینیان آرانی، ایمان
باختر، سید مهدی
بوجار آرانی، سعید
بوجار آرانی، فاطمه
بیدگلی بیدگلی، حسین
تقی زاده، محسن
توکلی، زهرا
جعفری فرد، احمدرضا
حاجی پور آرانی، عباس
حفیظی بیدگلی، حسن
حفیظیان، مهلا
خانی آرانی، علی
خدیش زاده، مریم
خرم آبادی، روح الله
خرم آبادی آرانی، طیبه
خطیب فر، محمد
خطیب فر، مهدی
خویشتن دار، ناصر
دولت آبادی، ابوالفضل
زاهدی، امیرحسین
زکاری، احسان
سکوت آرانی، خدیجه
شکری ستوده آرانی، مهدی
صباغی بیدگلی، هادی
فرخ شاد، آسیه
قائمی فر، غلامرضا
قندیانی آرانی، محسن
متشکر آرانی، منصور
متولی بیدگلی، عباس
مسیبی، مهدی
مشتاقی، سید مهدی
مفرد کویری آرانی، علی
مقدم، حمیدرضا
مقنی، محسن
مکاری نژاد آرانی، حسین
نظیمی آرانی، مجید
نوروزیان، وحید
نیک فر، حسین
پارسافرد چشمه خاور، علی اصغر
پولادسنج، حسین
کم صدا آرانی، ابوالفضل