امام زمان (عج): براى تعجیل ظهور من ، در هر موقعیّت مناسبى ، بسیار دعا کنید که در آن فرج و حلّ مشکلات شما خواهد بود.      
نخبگان شهر سفید شهر
ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
اقایی نصرآبادی، جابرحسن
ایجادی نصرآبادی، فاطمه
ایجادی نصرآبادی، مهدیه
باقری نصرآبادی، خانم
باقری نصرآبادی، محسن
باقری نصرآبادی، محمد
باقری نصرآبادی، مهدی کامبیز
باقی نصرآبادی، علی
حبیبی نصرآبادی، خانم
رحیمی نصرآبادی، مهدی
زمانی نصرآبادی، مصطفی
زیارتی نصرآبادی، اسماعیل
ساداتی نژاد نصرآبادی، حجه الاسلام سید محمد
ساداتی نژاد نصرآبادی، خانم
ساداتی نژاد نصرآبادی، سید جواد ساداتی نژاد
ساداتی نژاد نصرآبادی، سیدمحسن
ساداتی نژاد نصرابادی، حجه الاسلام سید مهدی
صفری نصرآبادی، ماشااله
عدالت پرور نصرآبادی، خانم
غلامی نصرآبادی، خانم
مزروعی نصرآبادی، اسماعیل
مقنی نصرآبادی، جواد
مهدوی نصرآبادی، حجه الاسلام شیخ حسن
مهدوی نصرآبادی، مهدی
کارکنان نصرآبادی، محمد
کاظمی نصرآبادی، محمد
کرمانی نصرآبادی، -
کرمانی نصرآبادی، خانم
کوهی نصرآبادی، محسن
کوچکی نصرآبادی، ابراهیم
گندمی نصرآبادی، حجه الاسلام رضا
گندمی نصرآبادی، حسن